Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Jaarverslag interne dienst niet meer insturen

Op 26 februari 2018 verscheen een KB in het Belgisch Staatsblad dat wijzigingen aanbrengt inzake verplichte meldingen aan Toezicht Welzijn op het werk. Hierdoor is het voortaan ook niet meer verplicht om het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in te sturen. Het moet wel nog steeds opgemaakt en bijgehouden worden. 

Lees meer

Dossiers "Focus op" worden aangepast aan de nieuwe Codex

De dossiers Focus op zijn een vaste waarde op PreventLex. De dossiers bieden toelichting bij de wetgeving. Met de nieuwe Codex zijn ze aan herziening toe. De eerste 6 aangepaste titels zijn nu beschikbaar.

Lees meer

In de kijker

Focus op de melding en de registratie van arbeidsongevallen (Codex I.6)

In de wet en de codex welzijn op het werk zijn verscheidene bepalingen terug te vinden over het melden en registreren van arbeidsongevallen. Deze bepalingen zijn erop gericht om te vermijden dat dergelijke arbeidsongevallen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. 

Lees meer

Focus op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Codex II.3)

De codex bepaalt enerzijds hoe de externe dienst georganiseerd wordt en anderzijds op welke wijze de samenwerking tussen de externe dienst en de werkgever moet verlopen. Het basisprincipe daarbij is dat welzijn op het werk een multidisciplinaire benadering vergt waarbij de interne en externe dienst elkaar aanvullen en versterken. 

Lees meer