Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Aangepaste bepalingen over verlichting en verluchting

Het KB van 25 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (BS 14 april 2016), brengt enkele verduidelijkingen aan en wijzigt verschillende regels in verband met verlichting en luchtverversing in het KB arbeidsplaatsen. Het dossier Focus op Arbeidsplaatsen is volledig aangepast en integreert alle nieuwe bepalingen.

Lees meer

KB's op de markt brengen van producten

In de periode april - juni 2016 verschenen een aantal koninklijke besluiten over het op de markt brengen van apparatuur (ATEX, drukvaten, liften, elektrisch materiaal). De nieuwe bepalingen hebben vooral tot doel om de regels over het op de markt brengen van producten eenvormig te maken en passen in een Europese hervorming van het markttoezicht. De verplichtingen van alle betrokkenen in de toeleveringsketen –fabrikant, importeur, distributeur – zijn vastgelegd. De procedures voor het beoordelen van de conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en het aanbrengen van de CE-markering, zijn gelijklopend in alle besluiten over het op de markt brengen van producten. 

Lees meer

In de kijker

Focus op arbeidsplaatsen

Lees meer

Focus op beeldschermwerk

Lees meer