Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het KB Gezondheidstoezicht is aangevuld met bepalingen over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. 

Lees meer

KB's op de markt brengen van producten

In de periode april - juli 2016 verschenen een aantal koninklijke besluiten over het op de markt brengen van apparatuur (ATEX, drukvaten, liften, elektrisch materiaal, drukpparatuur). De nieuwe bepalingen hebben vooral tot doel om de regels over het op de markt brengen van producten eenvormig te maken en passen in een Europese hervorming van het markttoezicht. De verplichtingen van alle betrokkenen in de toeleveringsketen –fabrikant, importeur, distributeur – zijn vastgelegd. De procedures voor het beoordelen van de conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en het aanbrengen van de CE-markering, zijn gelijklopend in alle besluiten over het op de markt brengen van producten. 

Lees meer

In de kijker

Focus op het gezondheidstoezicht

Het KB Gezondheidstoezicht kan beschouwd worden als een kader-besluit dat de algemene principes inzake het gezondheidstoezicht van de werknemers samenbrengt. Deze principes bestrijken een ruime waaier aan bepalingen die in het dossier Focus op het gezondheidstoezicht zijn samengebracht in de verplichtingen voor de werkgevers, het verloop van het gezondheidstoezicht en de gevolgen. Het dossier is bijgewerkt met inbegrip van de bepalingen over het re-integratietraject. 

Lees meer

Focus op elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden kunnen verscheidene gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De blootstelling aan elektromagnetische velden moet daarom beperkt worden.

Lees meer