Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Nieuwe Codex Welzijn op het werk verschenen

De codex brengt de verschillende besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. Dit wetboek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017. De nieuwe Codex is in werking getreden 10 dagen na verschijning in het Belgisch staatsblad, met name op 12 juni 2017. Op die datum zijn ook alle oude Codex-besluiten opgeheven. De verwijzingen naar de oude Codex-besluiten blijven echter geldig tot ze zijn aangepast en maximaal gedurende een termijn van twee jaar. Daarom vindt u op deze website zowel de oude als de nieuwe Codex teksten.

Lees meer

Dossiers "Focus op" worden aangepast aan de nieuwe Codex

De dossiers Focus op zijn een vaste waarde op PreventLex. De dossiers bieden toelichting bij de wetgeving. Met de nieuwe Codex zijn ze aan herziening toe. De eerste 6 aangepaste titels zijn nu beschikbaar.

Lees meer

In de kijker

Focus op de melding en de registratie van arbeidsongevallen (Codex I.6)

In de wet en de codex welzijn op het werk zijn verscheidene bepalingen terug te vinden over het melden en registreren van arbeidsongevallen. Deze bepalingen zijn erop gericht om te vermijden dat dergelijke arbeidsongevallen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. 

Lees meer